โปรโมทคณิตวิชาการ2use.png

โครงงานคณิตศาสตร์

ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย...อ่านต่อ

A-math

Amath.png

เอแม็ท แข่งขันประเภทเดี่ยวระดับม.ต้น และม.ปลาย...อ่านต่อ

คิดเลขเร็ว

Untitled-1.png

การแข่งขันคิดเลขเร็ว แข่งขันประเภทเดี่ยว ทั้งระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย...อ่านต่อ

update.png

Sudoku

Sudoku_Puzzle.png
Sudoku_Puzzle.png

ซูโดกุ แข่งขันประเภทเดี่ยวระดับม.ต้น และม.ปลาย...อ่านต่อ